Termál Centrum Galandia : Poloha a doprava

Galanta sa nachádza na juhozápade Slovenska, v Trnavskom kraji, neďaleko mesta Šaľa. Územie v okolí Galanty má charakter úplnej roviny, ktorú spestrujú z hľadiska reliéfu iba ochranné hrádze riek. Po okrajoch mesta pretekajú rieky Šárd a Derňa. Rieka Váh je vzdialená len 6km od Galanty a vytvára vodnú nádrž Kráľová.

Poloha aquaparku Galandia

Aquapark sa nachádza na konci mesta smerom na Kaskády (Vodná nádrž Kráľová), v nadmorskej výške 122 m. n. m. Najbližšie napojenie na diaľničnú sieť je 8 km za mestom a spája mesto Galantu s Bratislavou.

Doprava do Galanty

Galantou prechádzajú hlavné ťahy automobilovej dopravy na smer Šaľa, Sereď, Dunajská Streda a Sládkovičovo. Dobré spojenie je tiež autobusovou dopravou. Galanta je tiež dôležitý železničný uzol, z mesta vedie trať do Bratislavy a Viedne, a tiež do Budapešti. Najbližšie letisko sa nachádza v Bratislave, vzdialenej len 55 km. No je tiež možné využiť letiská v Budapešti alebo Viedni.